Dedovanje

Zapuščinski postopek

Zapuščinski postopek oziroma dedovanje je običajno čustveno zelo obremenjujoč, saj sledi po izgubi bližnje osebe. V zapuščinskem postopku sodišče najprej ugotovi kdo so zapustnikovi dediči in katero premoženje sestavlja zapustnikovo zapuščino.

Postopek se vodi po uradni dolžnosti po prejemu smrtovnice, kar pomeni, da se ta začne četudi stranke same tega predlagajo. Sodišče vodi ter zaključi postopek, tudi če se stranke ne odzivajo, zato je ključno, da se dediči na vabila sodišča odzovejo. Sodišče v zapuščinskem postopku odloča le o prenosu premoženja zapustnika na dediče ali druge osebe, in ne o drugih družinskih ali medsebojnih razmerjih, čeprav so velikokrat prav te tesno povezane z dedovanjem.

Najbolj smotrno je, da dediči sklenejo dedni dogovor oziroma sodno poravnavo, če je obseg udeležencev širši. Velikokrat pa to, zaradi različnih interesov, ni mogoče. V kolikor gre za sporno oporoko ali kakšno drugo sporno dejstvo ugotovljeno v zapuščinskem postopku, sodišče izda Sklep o napotitvi na pravdo. Na pravdo je napoten udeleženec zapuščinskega postopka katerega pravica je manj verjetna.

Pogovorite se z odvetnikom

Sporočite nam, kakšno pomoč potrebujete in pomagali vam bomo.

Leave this field blank
odvetnik za dedovanje

Za pravno svetovanje oziroma zastopanje v zapuščinskem postopku oziroma v postopku dedovanja mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Kontaktirajte nas za pravno svetovanje, zastopanje v zapuščinskem postopku oziroma v postopku dedovanja.

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana