Odškodnina po prometni nesreči

Odškodnina za poškodbe po prometni nesreči

Prometna nesreča je nesreča na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej najmanj ena oseba umrla ali je bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda.

Ali ste bili udeležni v prometni nesreči?

 • Ali ste bili po tuji krivdi poškodovani v prometni nesreči?
 • Ali ste bili kot sopotnik poškodovani v prometni nesreči?
 • Ali ste bili kot pešec ali kolesar poškodovani v prometni nesreči?
 • Ali je neznani povzročitelj povzročil prometno nesrečo?
 • Ali je voznik iz tujine povzročil prometno nesrečo?

V vseh navedenih primerih ste lahko upravičeni do pravične in primerne denarne odškodnine, ki vam bo nadomestila premoženjsko in nepremoženjsko škodo nastalo kot posledica prometne nesreče.

Odškodnina vam pripada v najrazličnejših primerih prometnih nesreč. Do odškodnine ste upravičeni, če ste bili poškodovani v prometni nesreči, ki je nastala po tuji krivdi, če ste bili poškodovani v prometni nesreči kot sopotnik, pešec ali kolesar, če je povzročil prometno nezgodo neznani povzročitelj ali pa voznik iz tujine. Poleg tega pa ste lahko upravičeni do denarne odškodnine tudi v primeru, če ste se poškodovali v prometni nesreči, ki ste jo povzročili sami in imate sklenjeno AO plus zavarovanje (AOP, AO+).

Ste sami povzročili prometno nesrečo? Odškodnino lahko zahtevate, če imate sklenjeno AO plus zavarovanje.

AO plus zavarovanje ne krije škode zaradi poškodbe tkiv na in ob celotni hrbtenici, razen medicinsko dokazanih svežih poškodb skeleta oziroma dokazanih popoškodbeno nastalih svežih nestabilnosti med vretenci celotne hrbtenice, kjer je medsebojni premik vretenc na funkcionalnih posnetkih hrbtenice v eni smeri večji od treh milimetrov, ob istočasno izpolnjenih ostalih kriterijih, ki dokazujejo svežo poškodbeno nestabilnost hrbtenice. AO plus zavarovanje natega vratnih mišic in zdravljenja v zvezi s tem, v kolikor ne gre za prej opisano poškodbo, ne krije. Ne krije primarnega in sekundarnega strahu, doživetega zaradi prometne nesreče. Pri AO plus zavarovanju je ključno, četudi ste v prometni nezgodi udeleženi sami, da pokličete policijo, katera bo sestavila policijski zapisnik, saj lahko v nasprotnem primeru zavarovalnica odkloni izplačilo odškodnine iz AO plus zavarovanja.

Višina odškodnine

Višina odškodnine je odvisna od vsakega posamičnega primera posebej. Za vas realno ocenimo višino odškodnine in vaš postopek hitro ter strokovno izpeljemo.

Odškodnina je odvisna od obsežnosti poškodb in posledične škode, ki ste jo zaradi tega utrpeli. Predlagam vam, da nas kontaktirate v najkrajšem času po nezgodi, nam obrazložite nastalo situacijo, mi vam bomo brezplačno svetovali kako ravnati po prometni nesreči, da bo odškodnina za vaše poškodbe ter utrpele nevšečnosti primerna in pravična.

Dokumentacija potrebna za izpeljavo odškodninskega postopka pri prometnih nesrečah

 • policijski zapisnik oziroma podatek katera policijska postaja je nezgodo obravnavala ali evropsko poročilo o nesreči,
 • kratek opis nesreče,
 • razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem (poškodbeni list oz. izvid iz urgence oz. travmatoloških ambulant, ambulantna izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. ambulantni karton,…),
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločba ZZZS),
 • dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece z odsotnostjo),
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..),
 • dokazila (račun, fotografije uničene stvari,…) o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,…),
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.),
 • zapisnik o alkoholiziranosti;*
 • vozniško dovoljenje (obojestransko);*
 • zavarovalna polica vozila, ki je bilo udeleženo v nezgodi.*

*če ste nesrečo povzročili sami in se bo odškodnino uveljavljalo iz AO-PLUS zavarovanja

Pogovorite se z odvetnikom

Ste bili poškodovani v prometni nesreči? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za odškodnine po prometni nesreči

Odvetnica imam izkušnje na področju uveljavljanja izvensodnih in sodnih odškodninskih postopkov v primeru prometne nesreče. Za pravno svetovanje in izpeljavo odškodninskega postopka mi lahko pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Izpeljava izvensodnega odškodninskega postopka in sklenitev poravnave je za stranko brez stroškov, saj te v celoti krije zavarovalnica. Odškodnina se, po podpisu poravnave, v celoti nakaže neposredno na Vaš račun.

Suzana Kundija – odvetnica

Ste bili poškodovani v prometni nesreči in želite odškodnino?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana