Preživnina

Obveznost preživljanja med starši in otroki

Obveznost preživljanja med starši in otroki je urejena v Družinskem zakoniku. Starši morajo preživljati svoje otroke do polnoletnosti.

Starši, ki ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, pa tudi starši, ki živijo skupaj, se lahko sporazumejo o preživljanju skupnih otrok. Ob ločitvi ali razpadu zunaj zakonske zveze se morajo starši sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok ter o določitvi stikov in preživnine.

Če se sami o tem ne sporazumejo, jim pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo, na njihovo željo pa tudi mediatorji. Če se starši ne sporazumejo o preživljanju skupnih otrok, odloči o tem sodišče.

Preživljanje otrok po polnoletnosti

Po polnoletnosti pa obstaja dolžnosti preživljanja ob pogoju rednega šolanja oziroma študija, poleg tega upravičenec ne sme biti zaposlen ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb. Preživljanje je tudi omejeno do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti oziroma le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Obveznost preživljanja traja najdlje do upravičenčevega dopolnjenega 26. leta starosti.

Določitev preživnine

V vseh primerih je korist otroka glavno vodilo pri odločitvi o preživljanju otrok oziroma pri odmeri preživnine. Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. Pri prvem določanju preživnine je potrebno navedeno upoštevati, saj v kolikor ta ne krije vseh potreb otroka in kasneje ne pride do pomembnejših sprememb, preživnine ni mogoče spremeniti.

Sprememba preživnine

Razlog (pogoj) za spremembo preživnine je sprememba okoliščin, ki so bile podlaga za njeno določitev. Če spremenjenih potreb upravičenca ali zmožnosti zavezanca sodišče ne ugotovi, ne more spremeniti preživnine ne glede na to, da ta morebiti ni ustrezna in ne krije vseh potreb preživninskega upravičenca. V kolikor menite, da so pri vas nastale spremenjene okoliščine, ker morate npr. preživljati novega otroka, lahko predlagate, da sodišče preživnino določi na novo, saj ko so spremenjene potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca ugotovljene, te nujno terjajo novo vrednotenje in iskanje ustreznega ravnovesja pri porazdelitvi preživninskega bremena.

Pogovorite se z odvetnikom

Vas zanima, kako se določi preživnina?

Leave this field blank
odvetnik za pomoč pri določanju preživnine

Za pravno svetovanje mi pišete na e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Potrebujete pomoč pri določitvi preživnine?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana