Dolžnik

Ugovor zoper sklep o izvršbi

Ste prejeli sklep o izvršbi, vendar menite, da upnik nima terjatve do vas ali pa ste terjatev že plačali? Ali pa je terjatev vašega upnika do vas že zastarala? Dolžnik mora ugovor zastaranja podati, sicer se šteje, da terjatev priznava in jo bo dolžan tudi plačati.

Rok za ugovor zoper sklep o izvršbi je 8 dni, zato je pomembno, da odreagirate pravočasno.

Strankam na področju izvršilnega prava nudim široke pravne storitve:

  • sestavljanje in elektronsko vlaganje izvršilnih predlogov (na podlagi verodostojne listine ali na podlagi izvršilnega naslova),
  • sestavljanje in elektronsko vlaganje drugih vlog v izvršilnih postopkih (npr. predlog za nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom,…),
  • zastopanje upnikov v izvršilnih postopkih,
  • zastopanje dolžnikov v izvršilnih postopkih kot npr. vložitev ugovora zoper prejeti sklep o izvršbi),
    – opravljanje poizvedb o dolžnikovem premoženjskem stanju (poizvedbe o transakcijskih računih, poizvedbe o zaposlitvi in višini prejemkov iz delovnega razmerja, poizvedbe o lastništvu motornih in drugih vozil ter plovil, poizvedbe o nepremičninah, poizvedbe o imetništvu vrednostnih papirjev itd.),
  • zastopanje in svetovanje ter vlaganje vlog v postopkih za zavarovanje terjatev ter v postopkih s predhodnimi in začasnimi odredbami.

Pogovorite se z odvetnikom

Bi radi ugovarjali zoper prejeti sklep o izvršbi?

Leave this field blank
odvetnik za ugovor zoper sklep o izvršbi

Za pregled prejetega sklepa o izvršbi in vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Po dolžnikovem pooblastilu ugovarjamo zoper prejeti sklep o izvršbi in vas zastopamo v izvršilnem postopku.

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana