Mediacija

Poravnava v mediaciji

Mediacija postaja vse pomembnejša v vseh vrstah sporov, kjer imamo dve ali več strank. Mediacija je prostovoljen, hiter, zaupen in učinkovit način reševanja sporov.

Mediacija se lahko izvede pred začetkom sodnega postopka, med njim ali in predvsem v družinskih sporih tudi po koncu sodnega postopka, kjer obsega pomoč pri urejanju osebnih in premoženjskih razmerij.

Z mediacijo se največkrat srečamo v družinskih sporih, kjer se mediacija prvenstveno izvaja pred začetkom sodnega postopka z namenom oblikovati predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave o varstvu in vzgoji otroka, o njegovem preživljanju in o njegovih stikih s starši ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj. Sodišče pa lahko predlog strank oziroma udeležencev postopka, ki soglašajo, da se opravi poskus mediacije, zavrne in ne prekine sodnega postopka, če v postopkih, ki se nanašajo tudi na otroka, meni, da prekinitev ne bi bila v korist otroka.

Z mediacijo je mogoče rešiti tudi dolgoletne spore, ki so v pravnem smislu pogosto zapleteni, saj so posledica porušenih odnosov med ljudmi. Z uspešno rešitvijo spora v postopku mediacije si stranke prihranijo nemalo skrbi in tudi stroškov, ki bi z dolgoletnim trajanjem postopka pred sodiščem nastajali. Za vas je ključno, da vas skozi postopek mediacije vodi odvetnik, ki zna poslušati vas in tudi nasprotno stran, da lahko zbliža nasprotna stališča in vas pripelje do rešitve spora.

Pogovorite se z odvetnikom

Bi želeli izvensodno rešiti vaš spor? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za mediacijo

Za pravno svetovanje oziroma zastopanje v postopku mediacije mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Potrebujete pravno pomoč in zastopanje v postopku mediacije?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana