Hišna preiskava

Hišna in osebna preiskava sodita med preiskovalna dejanja.

Preiskava stanovanja in drugih prostorov obdolženca ali drugih oseb se sme opraviti, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek.

Osebna preiskava se sme opraviti, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje in je verjetno, da se bodo pri preiskavi našli sledovi in predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek.

Preiskavo na obrazložen pisni predlog upravičenega tožilca odredi preiskovalni sodnik z obrazloženo pisno odredbo. Odredba o preiskavi se izroči pred začetkom preiskave tistemu, pri katerem naj se preiskava opravi ali ki naj se preišče. Pri tem se ga pouči, da ima pravico obvestiti odvetnika, ki je lahko navzoč pri preiskavi. Če tisti, na katerega se nanaša odredba o preiskavi zahteva, da je pri preiskavi navzoč odvetnik, se začetek preiskave odloži do prihoda odvetnika, vendar najdalj za dve uri.

Hišno preiskavo je mogoče opraviti tudi v odsotnosti imetnika prostora oziroma njegovega zastopnika. Navedeno predstavlja poseg v pravico imetnika biti navzoč pri preiskavi prostora, ki je prvina 38. člena Ustave RS. Izvršitev hišne preiskave v odsotnosti imetnika je njegova nedosegljivost. Gre za stanje, ko z imetnikom prostora ni mogoče priti v stik. Vendar zakonsko besedilo ne pojasni kakšno skrbnost morajo organi kazenskega postopka pri tem zasledovati.

Pravica biti navzoč pri preiskavi stanovanja ustvarja načelno dolžnost organov kazenskega postopka, da temu prilagodijo izvršitev hišne preiskave in si vsaj prizadevajo priti v stik z imetnikom prostora. Pravica biti navzoč pri preiskavi je prvina pravice do nedotakljivosti stanovanja, v katero je mogoče praviloma poseči le na podlagi predhodne sodne odločbe.

Pogovorite se z odvetnikom

Povejte nam, kakšno pomoč potrebujete in pomagali vam bomo.

Leave this field blank
odvetnik za hišno preiskavo

V kolikor želite, da sem kot odvetnica prisotna pri opravljanju hišne preiskave, ki se bo izvajala zoper vas kot imetnika prostora, mi pišete na e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Želite navzočnost odvetnika pri hišni preiskavi?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana