Predporočna pogodba

Vnaprejšnja ureditev premoženja med (zakonskima) partnerjema

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij oz. predporočna pogodba je pogodba, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. V njej lahko sporazumno uredita tudi druga premoženjska razmerja za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze.

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki jo skleneta bodoča zakonca, učinkuje z dnem sklenitve zakonske zveze ali z dnem po sklenitvi zakonske zveze, ki ga določita bodoča zakonca v pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Pomembno je, da zakonca pred sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij drug drugega seznaniti s svojim premoženjskim stanjem, sicer je pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij izpodbojna.

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij oz. predporočna pogodba pa se lahko sklene tudi med zunajzakonskima partnerjema.

Pogovorite se z odvetnikom

Bi radi v naprej določili in razdelili status vašega sedanjega oz. bodočega premoženja?

Leave this field blank
odvetnik za sestavo predporočne pogodbe

Za pravno svetovanje pri sestavi predporočne pogodbe mi pišete na e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Potrebujete pomoč pri pripravi predporočne pogodbe?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana