Delitev premoženja

Delitev skupnega premoženja, ki sta ga zakonca ali zunajzakonska partnerja ustvarila tekom trajanja njune zveze

Po ločitvi oziroma vzporedno z njo se pojavi vprašanje delitve skupnega premoženja, ki sta ga zakonca ali zunajzakonska partnerja ustvarila tekom trajanja njune zveze. Na delitev premoženja vpliva več dejavnikov, pri čemer je predmet delitve le tisto premoženje, ki sta ga zakonca ustvarila tekom trajanja zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti. Le skupno premoženje je tisto, ki bo predmet delitve. Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja. Posebno premoženje vsakega od zakoncev je tisto, ki ga je pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali neodplačno med trajanjem zakonske zveze, zato posebno premoženje ne bo predmet delitve (npr. darila, dediščina, …). Pred ugotavljanjem deleža vsakega od zakoncev na skupnem premoženju pa je potrebno ugotoviti tudi dolgove in terjatve glede tega premoženja. O višini deležev na skupnem premoženju se zakonca lahko dogovorita ali pa na zahtevo enega od njiju o tem odloči sodišče.

Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža na njem enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Neznatna razlika v prispevkih posameznega zakonca k skupnemu premoženju se ne upošteva. V primeru spora o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upošteva sodišče vse okoliščine primera, zlasti dohodke vsakega od zakoncev, pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje gospodinjskih del, skrb za dom in družino, za ohranitev premoženja ter vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravljanju, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

Delitev skupnega premoženja se v praksi velikokrat izkaže kot najtežje in najbolj zapleteno po razpadu zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti, zato je za stranko ključno, da pravočasno pridobi prave informacije, ki ji bodo v pomoč pri delitvi skupnega premoženja.

Pogovorite se z odvetnikom

Imate vprašanje v zvezi s skupnim oz. posebnim premoženjem? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za pomoč pri delitvi premoženja

Za pravno svetovanje oziroma zastopanje pri delitvi skupnega premoženja mi pišete na e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Potrebujete pomoč pri delitvi premoženja?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana