Upnik

Izvršilni predlog – izvršba

Z vloženim izvršilnim predlogom upnik svojega dolžnika prisili k plačilu oziroma izpolnitvi dolgovane obveznosti. Upnik lahko izvršilni postopek začne, če ima izvršilni naslov* ali na podlagi verodostojne listine (npr. računa oziroma fakture, menice in čeka s protestom in povratnim računom, kadar je to potrebno za nastanek terjatve, javne listine, izpiska iz poslovnih knjig, overjenega s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine ali pisnega obračuna prejemkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja).

* Izvršilni naslovi so:

1.    izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava;
2.    izvršljiv notarski zapis;
3.    druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.

Izvršilni postopek poteka na način, da mi posredujete izvršilni naslov ali verodostojno listino. Pred vložitvijo predloga za izvršbo se preveri finančno stanje vašega dolžnika in, ali so vaše terjatve morda že zastarale. V primeru, da obstoji verjetnost, da bo poplačilo v izvršilnem postopku uspešno, se predlog za izvršbo tudi vloži. Od vložitve predloga za izvršbo dalje vodim celotni izvršilni postopek, da pride do poplačila vaše terjatve.

Pogovorite se z odvetnikom

Bi radi vložili predlog za izvršbo?

Leave this field blank
odvetnik za izvršbo

V kolikor želite, da zoper vašega dolžnika vložim predlog za izvršbo, mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Po pooblastilu upnika vložimo predlog za izvršbo in vas zastopamo v izvršilnem postopku.

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana