Prometni prekrški

Ste storili prometni prekršek?

Prometni prekrški so ena najpogostejših kršitev s katerimi se posamezniki srečujejo. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Zakon o voznikih (ZVoz-1) določata kazni za kršitve cestno prometnih predpisov.

Odvetnica imam večletne izkušnje na področju prometnih prekrškov, zato lahko hitro podam realno oceno možnosti za uspeh v primeru prejetega plačilnega naloga ali druge odločbe s strani prekrškovnega organa.

Na podlagi vašega pisnega pooblastila vas zagovarjam v postopku o prekršku, ki ga sodišče ali drug prekrškovni organ vodi napram vam.

Pogovorite se z odvetnikom

Ste storili prometni prekršek? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za prometne prekrške

Za pravno svetovanje v zvezi z vašim prekrškom lahko izpolnete zgornji obrazec, mi pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

Ste storili prekršek za 18 kazenskih točk zaradi katerega vam je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto?

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

Ste v zadnjih dveh letih storili več prekrškov s katerimi ste dosegli ali presegli 18 kazenskih točk (7 kazenskih točk mladi voznik) in prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Zahteva za sodno varstvo

Ste prejeli plačilni nalog in ne veste ali bi vložili zahtevo za sodno varstvo ali bi plačali globo?

Zaseženo vozilo

So vam zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli vozilo? So zasegli vozilo v vaši lasti, ki ga je vozila tretja oseba brez veljavnega vozniškega dovoljenja?

Imate vprašanje v zvezi s prometnim prekrškom?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana