Zastopanje oškodovancev

Je bilo zoper vas ali vaše premoženje storjeno kaznivo dejanje?

Ste oškodovanec v kazenskem postopku? V kazenskem postopku imate kot oškodovanec pravico opozoriti na vsa dejstva in predlagati dokaze, ki so pomembni za ugotavljanje okoliščin v zvezi s kaznivim dejanjem in premoženjskopravnim zahtevkom, pregledovati spise, na glavni obravnavi pa tudi obdolžencu, pričam in izvedencem postavljati vprašanja ter dajati pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb. Kot oškodovanec imate tudi pravico do prejemanja informacij o stanju kazenskega postopka in pravnomočnih sodb, če zanje zaprosite ali če tako določa zakon. Lahko tudi zaprosite za obveščanje o izpustitvi oziroma pobegu obdolženca iz hišnega pripora, pripora ali zapora.

Pooblaščenec in brezplačna pravna pomoč

V kazenskem postopku lahko svoje pravice izvršujete po pooblaščencu. Na podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) lahko zaprosite za brezplačno pravno pomoč odvetnika kot pooblaščenca.

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči vložite pisno na predpisanem obrazcu pri okrožnem sodišču, na območju katerega imate stalno ali začasno prebivališče. V obrazcu me lahko določite kot izbrano odvetnico, saj odvetnica Suzana Kundija delujem tudi v okviru brezplačne pravne pomoči.

Več informacij in obrazec, na katerem vložite prošnjo za brezplačno pravno pomoč, lahko dobite na spletni strani Brezplačna pravna pomoč.

Pravice, ki jih lahko kot oškodovanka oziroma oškodovanec uveljavljate izven kazenskega postopka:

  1. v okviru socialno varstvenih storitev, na podlagi Zakona o socialnem varstvu (ZSV), vam je brezplačno zagotovljena podpora žrtvam kaznivih dejanj, ki obsega strokovno podporo in svetovanje s strani pristojnega Centra za socialno delo.

Če ste žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali svojec žrtve, katere smrt je bila posledica nasilnega naklepnega dejanja ste lahko upravičeni do odškodnine po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD). V kolikor potrebujete pomoč pri vložitve zahteve pri ministrstvu, mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Dodatne informacije o pomoči žrtvi kaznivega dejanja (tudi izven sodnih postopkov) ter organizacijah, ki vam lahko pomagajo, najdete tudi na spletni strani policije.

Pogovorite se z odvetnikom

Potrebujete zastopanje v kazenskem postopku ter sestavo premoženjsko pravnega zahtevka?

Leave this field blank
odvetnik za zastopanje oškodovancev v kazenskem postopku

Potrebujete pomoč odvetnika? Lahko mi pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Ste oškodovanec v kazenskem postopku?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana