Izvršba

Izvršilni oz. pravdni postopek

Upnikov cilj izvršilnega postopka je, da dolžnika prisili, da izpolni svoje obveznosti do upnika.

Izvršilni postopek se začne tako, da upnik na sodišče vloži predlog za izvršbo. Sodišče s sklepom o upnikovem predlogu odloči. Če sodišče predlogu ugodi, izda sklep o izvršbi, s katerim predlagano izvršbo dovoli.

Dolžnik zoper sklep o izvršbi lahko ugovarja, če se z njim ne strinja, v roku 8 dni od prejema. V kolikor dolžnik z ugovorom ne uspe ali izdanemu sklepu ne ugovarja, se postopek nadaljuje. V nadaljevanju sodišče in drugi izvrševalci opravijo predlagana izvršilna dejanja (npr. rubež in prodaja predmetov, rubež sredstev na TRR, deložacija, odvzem otrok), dokler upnik doseže izpolnitev dolžnikove obveznosti. 

V kolikor je dolžnik z ugovorom uspešen, se postopek nadaljuje v pravdnem postopku. Upnik je najprej pozvan na doplačilo sodne takse, nato pa mora predlog za izvršbo, v roku, ki mu ga postavi sodišče, dopolniti in naredi t.i. dopolnitev tožbe. V kolikor gre za spor majhne vrednosti mora upnik v dopolnitvi navajati vsa pomembna dejstva in predložiti dokaze, sicer lahko s tožbenim zahtevkom ne bo uspel.

V kolikor je izvršilni postopek prešel v fazo pravdnega postopka, se tako upniku kot dolžniku priporoča, da ga v postopku zastopa odvetnik.

Pogovorite se z odvetnikom

Sporočite nam, kakšno pomoč potrebujete in pomagali vam bomo.

Leave this field blank
odvetnik za izvršbo

Za pravno svetovanje oziroma zastopanje v zapuščinskem postopku oziroma v postopku dedovanja mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Izvršba na podlagi verodostojne listine, ali t.i. elektronska izvršba se lahko vloži, če imate:

račun (fakturo),

menico in ček,

javno listino,

izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe,

po zakonu overjeno zasebno listino ali listino, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine,

obračun obresti,

pisni obračun prejemkov iz delovnega razmerja.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova lahko vložite, če razpolagate s katero od naslednjih listin:

izvršljivo sodno odločbo,

izvršljivo sodno poravnavo,

izvršljiv notarski zapis,

drugo izvršljivo odločbo ali listino, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov.

Nanaša se na plačilo denarnega zneska ali izpolnitev kakšne druge obveznosti (npr. deložacija, vrnitev delavca na delo, omogočanje stikov z otroki, rušitev objekta).

Zastopanje pred sodiščem

Izvršbo na podlagi verodostojne listine pogosto vlagajo podjetja oziroma gospodarski subjekti sami, vendar morate vedeti, da vam sodišča lahko dajejo le informacije o poteku postopka, ne dajo pa pravnih nasvetov (npr. kaj naj storite, da boste s svojim zahtevkom uspeli, katera izvršilna sredstva je smisleno predlagati, itd.).
Če sami težko sestavite vlogo oziroma želite pravni nasvet, pomoč ali zastopanje v konkretnem postopku, sem vam na voljo.

Sredstva izvršbe

V predlogu za izvršbo morate označiti ali napisati, kakšno sredstvo izvršbe predlagate (rubež plače, rubež sredstev na računu pri banki, rubež terjatve, rubež in prodaja predmetov, prodaja nepremičnin, itd.).
Pred vložitvijo predloga je smiselno, da pridobite čim več podatkov o premoženju dolžnika in se na to na podlagi teh informacij se odločite na kaj je smiselno predlagati izvršbo, saj sem vam sicer lahko zgodi, da boste imeli veliko stroškov, uspeha z izterjavo pa ne.
Odvetnik vam lahko svetuje katera sredstva izvršbe izbrati, za vas spremlja izvršilni postopek, pripravlja delne umike, odgovarja na pozive sodišča in podobno.

Sami težko sestavite vlogo oz. potrebujete pravno pomoč ali zastopanje v izvršilnem postopku?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana