Odškodnina v primeru ugriza psa

Odškodnina za ugriz psa

V primeru, da pride do ugriza psa* je najprej potrebno poskrbeti za oskrbo poškodovane osebe, nato pa ugotoviti identiteto in lastništvo psa, ki je povzročil ugriz. V kolikor lastnik psa zapusti kraj nezgode in Vam svojih podatkov ne želi podati, Vam predlagamo, da o dogodku nemudoma obvestite najbližjo policijsko postajo.

*Nevaren pes je po definiciji ZZZiv:

  • pes, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival, to so živali, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka in
  • pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival.

Za nevarne pse ne štejejo:

  • službeni, policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti,
  • psi katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt, ki je na vhodu označeno z opozorilnim znakom,
  • psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi in
  • psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve pa je vnesen v CRPsi že pred ugrizom.

Pes postane nevaren, ko je v upravnem postopku ugotovljeno, da je pes neobvladljiv in/ali kaže napadalno vedenje do človeka oziroma je bil ugriz evidentiran in dokazan. Šele po končanih uradnih postopkih takšen pes dobi status nevarnega psa z odločbo uradnega veterinarja v upravnem postopku.

Pes, ki ima status nevarnega psa, pa mora biti ustrezno fizično varovan, za kar morajo poskrbet lastniki oziroma skrbnik take živali, in sicer, da imajo takšnega psa na povodcu in opremljenega z nagobčnikom, da so zaprti v pesjaku ali objektu in da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom. Prav tako pa takšen pes ne sme biti zaupan v vodenje osebam, mlajšim od 16 let.

Oseba, ki je utrpela ugriz psa mora takoj obiskati osebnega zdravnika ali zdravnika urgentne medicine, ki bo ocenil stopnjo poškodbe in napotil poškodovanega v antirabično ambulanto, skladno s predpisi, ki urejajo nalezljive bolezni. Antirabična ambulanta bo vnesla podatke o ugrizu psa v centralni register psov, hkrati pa pozvala skrbnika psa, da se s psom oglasi v pristojni veterinarski organizaciji zaradi preveritve suma na steklino. Prav tako bodo o ugrizu psa obvestili pristojni območni urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Policija in drugi pristojni organi po ZZZiv za obravnavo takšnih dogodkov bodo v roku 24 ur obvestili pristojno institucijo (UVHVVR), ki bo podatke o ugrizu vnesla v CRPsi. Ko pristojni območni urad prejme obvestilo o ugrizu s strani antirabične ambulante (poškodba človeka), veterinarske organizacije (poškodba drugega psa ali živali) ali s strani policije, ki je obravnavala dogodek, v postopku preveri vse navedbe in izda odločbo, katera vam bo lahko v pomoč pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka.

V primeru, da pride do ugriza psa, je lastnik psa odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo je pes povzročil. Obligacijski zakonik (OZ) odgovornost za škodo, ki jo povzroči žival, nalaga njenemu imetniku. Če škodo povzroči domača žival, je odgovornost imetnika krivdna, če pa škodo povzroči nevarna žival, njen imetnik odgovarja objektivno. Pri uveljavljanju odškodnine zaradi ugriza psa se tako upoštevata objektivna odgovornost (povečana nevarnost za nastanek škode) kot tudi krivdna odgovornost (imetnik ni poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo).

Večina lastnikov psov ima v okviru splošnega zavarovanja premoženja praviloma zavarovano tudi odgovornost za škodo, ki jo povzroči pes, zato se odškodnino uveljavlja iz takšne police, preko zavarovalnice. V primeru, da lastnik psa takšnega zavarovanja nima sklenjenega, mora odškodnino in nastale stroške kriti sam. Lahko se tudi zgodi, da je obseg škode in stroškov višji kot jih krije zavarovalna polica, zato mora lastnik psa v takem primeru razliko pokriti iz lastnih sredstev. V kolikor izvensodno ne pride do sklenitve poravnave, je potrebno odškodnino uveljavljati sodno. Višina odškodnine pa je odvisna zlasti od obsega poškodbe, časa in načina zdravljenja, morebitne skaženosti (brazgotin) ter pretrpljenega strahu.

Pogovorite se z odvetnikom

Vas je ugriznil pes? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za odškodnino v primeru ugriza psa

Odvetnica imam izkušnje na področju uveljavljanja izvensodnih in sodnih odškodninskih postopkov zaradi ugriza psa. Za pravno svetovanje in izpeljavo odškodninskega postopka mi lahko pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Vas je ugriznil pes in ste pri tem utrpeli telesne poškodbe?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana