Odpust obveznosti

Odpust dolgov

Odpust obveznosti je poseben postopek, ki je v večini primerov sestavni del osebnega stečaja. Pri osebnem stečaju ima dolžnik možnost predlagati odpust obveznosti, ki stečajnega dolžnika v primeru, da odpust obveznosti uspešno prestane, razbremeni dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. Vendar je tudi pri odpustu obveznosti potrebno opozoriti, da tudi tukaj veljajo izjeme in vseh dolgov ni mogoče odpustiti.

Odpust obveznosti omogoča dolžniku, ki je v osebnem stečaju, da se na ta način, v preizkusnem obdobju nekaj let (najmanj dve leti in največ pet let), finančno rehabilitira in nato nadaljuje svoje življenje brez dolgov. Zaradi zahteve Direktive EU o prestrukturiranju in insolventnosti se bo s sprejetjem nove zakonodaje za dolžnika skrajšalo preizkusno obdobje na največ 3 leta.

Potrebno je vedeti, da se zakonodaja na področju odpusta obveznosti spreminja, saj se zaostruje kriterij za odpust obveznosti, in sicer tako, da bodo sodišča kot relevantno okoliščino presojalo tudi prizadevanje dolžnika, da izpolni obveznosti do upnikov.

Dolžnikova dolžnost je, da si s svojimi aktivnostmi tekom preizkusnega obdobja prizadeva za poplačilo upnikov, sicer odpust obveznosti ni dovoljen. V kolikor si stečajni dolžniki tekom preizkusnega obdobja ne bodo dovolj prizadevali za poplačilo upnikov, odpust obveznosti ne bo več samoumeven. Sodišča bodo presojala ali pri dolžnikih prihaja do zlorabe pravice do odpusta obveznosti in bodo odpuste obveznosti zavračala, če bo iz dejanj dolžnika izhajalo, da njegova ravnanja predstavljajo kršitev.

Pogovorite se z odvetnikom

Ste prepričani, da izpolnjujete pogoje za odpust obveznosti? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za odpust obveznosti

Za več informacij o odpustu obveznosti, trajanju ali skrajšanju preizkusne dobe mi lahko pišete na e-mail e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Bi predlagali odpust obveznosti?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana