Ločitev

Ločitev

Do ločitve ali razveze zakonske zveze lahko pride na dva načina. Sporazumno ali brez sporazuma. Ko oba zakonca soglašata z ločitvijo in se sama dogovorita o varstvu in vzgoji otrok, njihovemu preživljanju in stikih ter delitvi premoženja, potem govorimo o sporazumni ločitvi. Kadar pa se zakonca ne moreta sporazumeti o razvezi zakonske zveze ali o drugih vprašanjih v zvezi s skupnimi otroki in/ali skupnim premoženjem, pa govorimo o ločitvi brez sporazuma.

V kolikor gre za sporazumno razvezo stranki na sodišče vložita sporazumni predlog za razvezo zakonske zveze. V kolikor sporazuma za ločitev ni na strani obeh zakoncev, pa mora eden od njiju na sodišče vložiti predlog s katerim zahteva razvezo zakonske zveze.

V primeru, da imata zakonca mladoletne otroke, je potrebno o razvezi najprej obvestiti pristojni CSD, saj je zapisnik o svetovanju obvezna priloga k predlogu za razvezo.

Svetovalni razgovor na centru za socialno delo ni potreben v naslednjih primerih:

  • če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposoben za razsojanje,
  • če živi eden od zakoncev ali oba zakonca v tujini,
  • če je eden od zakoncev pogrešan,
  • če zakonca v družinski skupnosti nimata skupnih mladoletnih otrok.

Odvetnica strankam pomagam pri sestavi vseh potrebnih vlog za sodišče tako v primeru sporazumne razveze zakonske zveze kot v primeru, ko med zakonci ne pride do sporazuma. Vodim vas skozi postopek ločitve in vas zastopam na sodišču.

Pogovorite se z odvetnikom

Potrebujete pravno pomoč pri razvezi zakonske zveze? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za ločitev

Za pravno svetovanje v zvezi z ločitvijo ali razvezo zakonske zveze mi pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Potrebujete pomoč v zvezi z ločitvijo oz. razvezo zakonske zveze?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana