Nepremičnine in zemljiškoknjižno pravo

Celovite nepremičninske storitve

Ste vedeli, da v kolikor stanovanje kupujete ali prodajate preko nepremičninskega posrednika oziroma agencije, da mora to, skladno z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju, sestaviti pravnik? V kolikor kupujete ali prodajate nepremično za vas pregledam ali sestavim pogodbo o nakupu ali prodaji nepremičnine. Lahko pa vam tudi svetujem in vas zastopam pri nakupu ali prodaji nepremičnine.

Se je vaša nepremičnina znašla v stečajni masi? Za vas pripravim in prijavim izločitveno pravico in uredim status vaše nepremičnine.

Si želite kupiti nepremičnino, ki se prodaja v stečaju, vendar se sami ne bi radi udeležili javne dražbe? Ali nimate časa? Na podlagi vašega pooblastila se udeležim javne dražbe in na njej zastopam vaše interese glede nakupa nepremičnine.

E-dražbe

V marcu 2021 se je začel uporabljati portal e-dražbe, kjer so na enem mestu objavljene aktualne dražbe vseh slovenskih sodišč, saj je Vrhovno sodišče zasnovalo sistem spletnega iskalnika prodaj v sodnih postopkih in elektronskega draženja. V kolikor niste vešči elektronskega poslovanja ali nimate časa, da bi se udeležili in sodelovali na elektronski dražbi.

Prodaja in nakup nepremičnin

Nakup in prodaja stanovanja, hiše ali druge nepremičnine je pogosto največji življenjski projekt marsikaterega posameznika. Postopki prodaje in nakupa so odvisni od vrste nepremičnine, ki je predmet prodaje ali nakupa, zato stranko najprej podrobno seznanimo s potekom postopka ter s časovnim okvirom tega postopka. Pri prodaji in nakupu nepremičnin je potrebna velika previdnost, in sicer tako na strani prodajalca, kot na strani kupca. Preveriti je potrebno celotno dejansko in pravno stanje.

Naše vodilo je priprava pogodbe, ki čim bolj jasno in podrobno opredeljuje pravna razmerja med pogodbeniki in ki predstavlja ustrezno zavarovanje za vse stranke. Strankam pomagamo  že pri samem pogajanju za sklenitev pogodbe ter vse do zaključka postopka, t.j. do vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Vsaki stranki svetujem primerno pogodbo in ji razložim postopek v zvezi z nakupom posamezne nepremičnine. Ob tem jo natančno seznanim z riziki, ki jim je izpostavljena v določenem poslu.

Ostale storitve:

  • svetujem in zastopam stranke v zvezi s stanovanjskimi, zakupnimi, najemnimi in drugimi pogodbenimi razmerji v zvezi z nepremičninami,
  • zastopam stranke v postopkih za izpraznitev in izročitev nepremičnin,
  • predlagam zemljiškoknjižne postopkov v zvezi z vpisom lastninske pravice ali vpisom ali izbrisom drugih pravic na nepremični,
  • zastopam stranke v izvensodnih in sodnih postopkih v zvezi z varstvom lastninske pravice ali služnosti,
  • usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in vodenje drugih postopkov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin.

Pogovorite se z odvetnikom

Kupujete ali prodajate nepremičnino? Pregled dokumentacije in sestava pogodb.

Leave this field blank
odvetnik za nepremičnine

Za pravno svetovanje ali naročilo storitve mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Svetujem in zastopam stranke v zvezi s stanovanjskimi, zakupnimi, najemnimi in drugimi pogodbenimi razmerji v zvezi z nepremičninami.

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana