Odškodnina: Regresni zahtevek – ZZZS – ZPIZ

Se je v vašem podjetju poškodoval delavec?

Se je pri vas poškodoval delavec, kateri je zaradi poškodbe na delovnem mestu potreboval zdravljenje in bil v bolniškem staležu? Ali ste bili odgovorni za povzročitev nesreče, zaradi katere je poškodovani potreboval zdravljenje? Vse več delodajalcev se sooča z regresnimi zahtevki, ki jih nanje naslovita Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (ZPIZ).

Delodajalec ali odgovorni za škodni dogodek prejme regresni zahtevek s strani ZZZS ali ZPIZ, ko je zdravljenje poškodovanega končano, kar je lahko tudi več mesecev ali celo let po škodnem dogodku. S takšnim zahtevkom želita ZZZS in ZPIZ stroške, ki so nastali tekom zdravljenja poškodovanega zavarovanca prevaliti na delodajalca oziroma osebo odgovorno za nastanek škodnega dogodka, in sicer v deležu sorazmernem stopnji odgovornosti.

Za Vas kot delodajalca oziroma odgovorno osebo je ključno, da takoj po nezgodi pravilno izpolnite prijavo poškodbe pri delu oziroma po prejemu regresnega zahtevka podate ustrezno obrazložitev nastanka škodnega dogodka, saj so stroški, ki Vas lahko bremenijo praviloma zelo visoki. Regresni zahtevek je sestavljen iz več postavk, ki temeljijo na posameznih računih, ki jih je zavod prejel, zato tudi zastaralni rok regresnega zahtevka ni enoten in je vezan na vsak posamezni račun. Ključno je, da je regresni zahtevek temeljito pregledan, saj lahko s podanim ugovorom zastaranja, zmanjšate obveznost, ki Vas potencialno bremeni. Prav tako se je potrebno opredeliti do vzročne zveze med ravnanjem odgovorne osebe in nastankom škodnega dogodka, saj je ta včasih težko dokazljiva, ali pa je podana visoka stopnja soodgovornosti poškodovanega. Vse navedeno lahko bistveno pripomore k zmanjšanju zneska za plačilo.

Višina regresnega zahtevka običajno obsega vse stroške za zdravstvene in druge storitve ter dajatve, ki jih ZZZS izplačuje zavarovanim osebam, na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZPIZ pa regresni zahtevek uveljavlja na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določa, da lahko ZPIZ povračilo škode od delodajalca, če je zavarovančeva invalidnost, telesna okvara, potreba po tuji pomoči in postrežbi, ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni vsi ukrepi za varnost in zdravje pri delu in drugi ustrezni ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

V kolikor je podana delodajalčeva odškodninska odgovornost, torej odgovornost za nastanek poškodb, je zahtevek zavoda lahko utemeljen. V nasprotnem primeru pa zavod z regresnim zahtevkom ne bo uspešen.

Pogovorite se z odvetnikom

Povejte nam, kakšno pomoč potrebujete in pomagali vam bomo.

Leave this field blank
odvetnik za regresni zahtevek zoper delodajalca

Za pravno svetovanje v zvezi z regresnimi zahtevki in pripravo odgovora ter zastopanje v tovrstnih postopkih mi lahko pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Ali ste odgovorni za povzročitev nesreče, zaradi katere je poškodovani potreboval zdravljenje?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana