Zaseženo vozilo

So vam zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli vozilo? So zasegli vozilo v vaši lasti, ki ga je vozila tretja oseba brez veljavnega vozniškega dovoljenja?

So vam zasegli avto, ker sta ga posodili znancu za katerega niste vedeli, da nima vozniškega dovoljenja? Ali so vam zasegli vozilo v vaši lasti? Sodišče v sodbi odloči, ali bo zaseženo vozilo vrnilo lastniku, ali bo šlo v prodajo oziroma celo v razrez.

Še pred pravnomočno končanim prekrškovnim postopkom se lahko poda predlog za vrnitev začasno zaseženega vozila, kateri pa mora biti utemeljen, če želite, da vam bo vozilo tudi vrnjeno.

Policist zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je izpolnjen eden od zakonskih pogojev.

Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.

 1. če je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:
  – prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
  – prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,
  – prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,
  – prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,
  – vožnje pod vplivom alkohola,
  – vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
  – odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja;
 1. če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;
 2. če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
 3. če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;
 4. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.

Pogovorite se z odvetnikom

So vam zasegli vozilo? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za pomoč pri zasegu vozila

Za pravno svetovanje in pomoč v zvezi s sestavo predloga za vrnitev zaseženega vozila lahko izpolnete zgornji obrazec, mi pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Potrebujete predlog za vrnitev začasno zaseženega vozila?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana