Gospodarsko pravo

Odvetniške storitve za podjetja oziroma druge pravne osebe

Strankam na področju gospodarskega prava nudim široke pravne storitve:

  • v imenu upraviteljev zastopam stečajne dolžnike v vseh sporih, ki so posredno ali neposredno povezani s stečajnimi postopki,
  • zastopam upnike in dolžnike v insolvenčnih postopkih (pripravljam predloge za začetek stečaja nad pravno osebno, prijavljam terjatve, ločitvene in izločitvene pravice v postopkih insolventnosti, pripravljam predloge za začetek postopka osebnega stečaja, vlagam ugovore zoper sezname preizkušenih terjatev, vlagam tožbe na ugotovitev obstoja/neobstaja terjatve, pripravljam in vlagam odškodninske tožbe poslovodstva,… ),
  • izterjava terjatev – pisni pozivi dolžnikom na plačilo obveznosti, vlaganje predlogov za izvršbo, zastopanje dolžnikov in upnikov v izvršilnih postopkih,
  • zastopanje upnikov in dolžnikov v gradbenih, bančnih in drugih gospodarskih sporih pred sodišči vseh instanc,
  • sestavljanje vseh vrst pogodb,
  • zastopanje interesov družbe pred sodnimi, upravnimi, davčnimi in drugimi organi,
  • sestava pravnih mnenj, ki temelji na pregledu aktualne sodne prakse,
  • pravno svetovanje in zastopanje pri ustanavljanju in postopkih ukinitve družb,
  • pravno svetovanje s področja zavarovanja in utrditve pogodbenih obveznosti.

Gospodarske pogodbe

Gospodarske pogodbe so pogodbe, ki jih sklepajo med seboj gospodarski subjekti. Za gospodarske subjekte se štejejo gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost ter samostojni podjetniki posamezniki. Sestavljamo pogodbe vseh vrst, kot npr. kupoprodajna pogodba za nakup nepremičnine, prodajna pogodba za premičnine, posojilna pogodba, najemna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozna pogodba, licenčna pogodba, skladiščna pogodba, pogodba o naročilu, komisijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, posredniška pogodba, špedicijska pogodba, pogodba o poroštvu, asignacijska pogodba, poravnava, …

Pogovorite se z odvetnikom

Sporočite nam, kakšno pomoč potrebujete in pomagali vam bomo.

Leave this field blank
odvetnik za gospodarsko pravo

Za pravno svetovanje oziroma naročilo storitve mi pišite na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Potrebujete pravno pomoč v zvezi z gospodarskim pravom?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana