Odškodnina: kdaj vam pripada odškodnina in od koga jo lahko zahtevate

Pravno priznana škoda odškodninski zahtevek in odškodnina

Odškodnina je največkrat denarno nadomestilo za povrnitev utrepljene škode. Odškodnina vam pripada le v primeru, da vam je nastala pravno priznana škoda. V kolikor vam v zvezi z nekim dogodkom oziroma škodnim primerom ni nastala škoda, odškodnine ne morete zahtevati.

Pravno priznana škoda, zaradi katere lahko zahtevate odškodnino, vam je nastala, če so izpolnjene naslednje predpostavke:

– škoda mora biti dejansko nastati in biti tudi dokazljiva,
– povzročitelj škode je ravnal protipravno,
– vzročna zveza med ravnanjem povzročitelja škode in nastalo škodo,
– krivdno ravnanje povzročitelja, ki je škodo povzročil naklepno oziroma malomarno (tkrivdna odgovornost),
– redkeje – objektivna odgovornost (posebna posebna oblika odgovornosti in se jo lahko upošteva samo v primerih, ko gre za nevarno stvar ali nevarno dejavnost).

Odškodnina se lahko zahteva in uveljavlja v primeru, ko nam druga oseba povzroči škodo in je odškodninsko odgovorna.

Ob vsakem nastanku škode nismo upravičeni do odškodnine v obliki denarnega izplačila, če je mogoče škodo odpraviti na način, da se vzpostavi prejšnje stanje (npr. popravilo poškodovane stvari). Običajno to sicer ni mogoče, zato se odškodnino zahteva kot denarno nadomestilo kot zadoščanje za povračilo nastale škode.  Najpogosteje se denarna odškodnina zahteva v primeru prometne nesreče, saj v teh primerih najpogosteje pride do pravno priznane škode.

V primeru utrpljene materialne škode se lahko zahteva odškodnino zaradi poškodovanja ali uničenja stvari, manjvrednosti stvari (npr. zmanjšana vrednost motornega vozila po popravilu), izgubljenega dobička, stroškov popravila ali zdravljenja, zaradi izgubljenega dobička ali pa zaradi čiste premoženjske škode.

Pri nepremoženjski škodi se lahko zahteva odškodnino za pretrpljene telesne bolečine in nevšečnosti pri zdravljenju, za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, okrnitve svobode ali osebnostne pravice, smrti bližnjega ter zaradi pretrpljenega strahu.

Pogovorite se z odvetnikom

Se vam je zgodil škodni dogodek? Sporočite nam in pomagali vam bomo.

Leave this field blank

Odvetnica imam izkušnje na področju uveljavljanja izvensodnih in sodnih odškodninskih postopkov. Za pravno svetovanje in izpeljavo odškodninskega postopka mi lahko pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Izpeljava izvensodnega odškodninskega postopka in sklenitev poravnave je za stranko brez stroškov, saj te v celoti krije zavarovalnica. Odškodnina se, po podpisu poravnave, v celoti nakaže neposredno na vaš račun.

Suzana Kundija – odvetnica

Odškodnina za poškodbo po prometni nesreči

Ali ste bili poškodovani v prometni nesreči?

Ali ste bili po tuji krivdi poškodovani v prometni nesreči?

Ali ste bili kot sopotnik poškodovani v prometni nesreči?

Ali ste bili kot pešec ali kolesar poškodovani v prometni nesreči?

Ali je neznani povzročitelj povzročil prometno nesrečo?

Odškodnina za poškodbo pri delu

Ste se poškodovali pri delu?

Ste se poškodovali pri opravljanju nevarnega dela?

Ste se poškodovali po krivdi delodajalca?

Odškodnina za zdravniško napako

Se vam je zaradi zdravljenja oziroma operativnega posega bistveno poslabšalo zdravstveno stanje?

Sumite, da je prišlo do tega zaradi strokovne napake?

Odškodnina za ugriz psa

V primeru, da pride do ugriza psa, je lastnik psa odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo je pes povzročil.

Vas je ugriznil pes in ste pri tem utrpeli telesne poškodbe?

Imate vprašanje v zvezi z odškodnino?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana