Nasilje v družini

Ste žrtev nasilja v družini?

Družina mora biti varno okolje v katerem so izpolnjene osnovne biološke, duševne in socialne potrebe vseh njenih članov. Vendar v praksi ni vedno tako, saj je včasih prisotno nasilje in največjo škodo posredno ali neposredno utrpijo najranljivejši člani, posebej otroci.

Oškodovanec je oseba, ki ji je bila s kaznivim dejanjem prekršena ali ogrožena osebna ali premoženjska pravica. Kot oškodovanec imate v kazenskem postopku poseben položaj. Sodišče vas bo povabilo na glavno obravnavo, na kateri boste lahko, če boste tako želeli, tudi sodelovali.

Pogovorite se z odvetnikom

Ste žrtev nasilja v družini? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za žrtev nasilja v družini

V kolikor ste bili žrtev nasilneža in ste sedaj oškodovanka oziroma oškodovanec v kazenskem postopku ter ob sebi potrebujete odvetnico, ki bo razumela in prepoznalo vašo stisko ter vam pomagala skozi postopek, za vas sestavila premoženjskopravni zahtevek ter vas kot oškodovanko oziroma oškodovanca zastopala v kazenskem postopku, mi pišete na e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Ste žrtev nasilja v družini?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana