Stečajni postopek

Zadolženost podjetja

Ima vaše podjetje vse več finančnih težav in ne zmore več redno izplačevati plač delavcem, poplačati dobaviteljem ali redno poravnavti kreditne obveznosti? Ali pa bi le radi prenehali poslovati? Potem je najbolje, da se preuči vašo situacijo odloči za pravilno ukrepanje. Morda je primerno predlagati poenostavljeno prisilno poravnavo, prisilno poravnavo, stečaj po ZFPPIPP ali redno likvidacijo po Zakonu o gospodarskih družbah.

Kot direktor ste dolžni pravilno in pravočasno postoče pride do insolventnosti vašega podjetja, sicer vam lahko preti nevarnost vaše osebne odškodninske odgovornosti. Poslovodstvo je namreč lahko upnikom odgovorno za škodo, ki so jo imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila, če je bil nad družbo začet stečajni postopek in če poslovodstvo pred začetkom stečajnega postopka ni pravočasno opravilo dejanj, ki jih določa ZFPPIPP ali je ravnalo v nasprotju s prepovedmi iz 34. člena ZFPPIPP.

Se sliši zapleteno? Enostavno res ni.
V kolikor ne veste kako pravilno postopati, ko podjetju, ki ga vodite preti prezadolženost ali je že postalo insolventno, vam predlagam, da si poiščete ustrezno pomoč.

Na podlagi pregleda računovodskih izkazov in po preučitvi vaših navedb o stanju v vašem podjetju, vas bom odvetnica, z dologletnimi izkušnjami na tem področju, usmerila k pravilnemu postopanju.

Svetujem tudi upnikom, ki zaradi plačilne nesposobnosti vašega dolžnika ne pridete do poplačila svojih terjatev. Preučila bom situacijo vašega dolžnika in vam kot upniku svetovala kakšen način postopanja je najprimernejši in stroškovno najugodnejši.

Pogovorite se z odvetnikom

Ste prezadolženi? Imate finančne težave? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za stečaj

Je vaše podjetje postalo insolventno in bi radi vložili predlog za stečaj? Predlagam vam, da se pred tem dobro informirate kakšne pravne posledice nastanejo, ko sta izdana oklic in sklep o začetku stečajnega postopka. Za pravno svetovanje v zvezi s stečajem podjetja mi lahko pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Stečaj podjetja

O začetku stečajnega postopka odloči sodišče na predlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka. Predlog za začetek stečajnega postopka je pravičen vložiti:

dolžnik,

osebno odgovorni družbenik dolžnika,

upnik,

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad.

Osebni stečaj

Postopek osebnega stečaja je dovoljeno voditi nad premoženjem vsake fizične osebe. Sodišče v RS je pristojno za vodenje postopka osebnega stečaja:

proti fizični osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v RS,

proti potrošniki, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v RS, če v RS prejema plačo ali druge stalne prejemke ali je njegovo premoženje v RS in

proti podjetniku ali zasebniku, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v RS, če ima sedež v RS.

Prijava terjatve v stečajni postopek

Upniki se najpogosteje srečajo s prijavo navadnih terjatev, zavarovanih terjatev s hipoteko ter prijavami izločitvenih pravic v stečajnih postopkih

prednostne, podrejene in navadne terjatve,

ločitvena pravica in ločitveni upnik,

finančna in poslovna terjatev,

izločitvena pravica in izločitveni upnik.

Odpust obveznosti

Stečajni dolžnik lahko do izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, v delu, v katerem v tem postopku ne bodo plačane.

Odpust obveznosti ni vedno dovoljen (ovire).

Sodišče po uradni dolžnosti preveri kazensko evidenco.

Izpodbojnost pravnih dejanj dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja.

Imate vprašanje v zvezi s stečajnim postopkom?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana