Družinsko pravo

Ločitev ali razpad zunajzakonske skupnosti

Do razpada zakonske ali zunajzakonske zveze prihaja iz različnih razlogov. V kolikor ste poročeni je potrebno zakonsko zvezo uradno razvezati oziroma se ločiti. V primeru razpada zunajzakonske skupnosti, četudi ta ni nikjer uradno zabeležena oziroma potrjena, do uradne razveze ne pride. V obeh primerih pa je potrebno določiti skrbništvo nad skupnimi otroki ter določiti stike in preživnino.

Razpad družine se v primeru skupnih otrok in morebitnega skupnega premoženja bistveno ne razlikujeta in sta v primeru nesoglasij med partnerjema ali zakoncema lahko zelo stresna in travmatična. Pomembno je, da imate takrat ob sebi odvetnika, ki mu popolnoma zaupate, saj mu boste morali razkiriti tudi najbolj neprijetne stvari, ki ste jih doživljali ali jih še doživljate za štirimi stenami.

Pogovorite se z odvetnikom

Imate vprašanje v zvezi z družinskim pravom? Zaupajte nam vaš primer.

Leave this field blank
odvetnik za družinsko pravo

Za pravno svetovanje v zvezi z ločitvijo ali razvezo zakonske zveze mi pišete na e-mail: info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Razveza zakonske zveze

Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši v skladu z določbami tega zakonika in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja, in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

Če je zakonska zveza iz katerega koli vzroka nevzdržna, sme vsak zakonec zahtevati razvezo zakonske zveze.

Kadar sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi prejšnjega odstavka, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši v skladu s tem zakonom.

Preden sodišče odloči po prejšnjem odstavku, mora ugotoviti, kako bodo koristi otroka najbolje zagotovljene.

Dodelitev otrok v varstvo in vzgojo ter določitev stikov

Če starši ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Sporazumejo se lahko za skupno varstvo in vzgojo otrok, da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju.Starši, ki ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, pa tudi starši, ki živijo skupaj, se sporazumejo o preživljanju skupnih otrok.

Otrok ima pravico do stikov z obema od staršev in oba od staršev imata pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo koristi otroka.

Tisti od staršev, kateremu je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo, ali druga oseba, h kateri je bil otrok nameščen, mora opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča stike,

Preživnina

Preživnina se določi v mesečnem znesku in za naprej, zahteva pa se lahko od dneva vložitve predloga za določitev preživnine.

Preživnina določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. Sodišče ugotovi potrebe upravičencev, nato pa tudi pridobitne zmožnosti obeh zavezancev za prispevanje k preživnini za vsakega od mld. otrok. Delež staršev pri preživljanju otrok ni nujno enak, ampak je odvisen tudi od pridobitne sposobnosti posameznega starša.

Razdelitev skupnega premoženja

Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Skupno premoženje zakoncev je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža na njem enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Neznatna razlika v prispevkih posameznega zakonca k skupnemu premoženju se ne upošteva.

V sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upošteva sodišče vse okoliščine primera, zlasti dohodke vsakega od zakoncev, pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje gospodinjskih del, skrb za dom in družino, za ohranitev premoženja ter vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravljanju, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

Imate vprašanje v zvezi z družinskim pravom?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana