Premoženjskopravni zahtevek

Vam je s kaznivim dejanjem nastala škoda? Lahko zahtevate odškodnino.

V kazenskem postopku vam odškodnina za nastalo škodo ne pripada že kar sama po sebi. Če želite, da vam obdolženec povrne škodo, ki ste jo utrpeli zaradi storjenega kaznivega dejanja, morate v kazenskem postopku priglasiti premoženjskopravni zahtevek. Vendar sodišča o premoženjskopravnem zahtevku v kazenskem postopku odloča le redko, zato v kolikor želite, da bo sodišče o vašem zahtevku odločilo, mora ta vsebovati vse bistvene sestavine, vključno z natančno opredelitvijo škode. Temu pa je potrebno predložiti tudi ustrezne dokaze.

Škoda, ki se lahko upošteva, je:

  • zmanjšanje premoženja (navadna škoda, npr. poškodovanje in uničenje predmetov),
  • preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček, npr. zaradi poškodbe ne morete opravljati dela),
  • povzročitev telesnih ali duševnih bolečin (nepremoženjska škoda, npr. zaradi poškodbe je ogroženo vaše življenje, trpite bolečine).

Kljub dejstvu, da bo škoda natančno opredeljena in predložena dokazila, se v kazenskem postopku pogosto zgodi, da sodišče oškodovanca s premoženjskopravnim zahtevkom napoti na pravdo.

Pogovorite se z odvetnikom

Potrebujete pomoč pri sestavi premoženjsko pravnega zahtevka?

Leave this field blank
odvetnik za kazenski postopek in premoženjskopravni zahtevek

Za sestavo premoženjskopravnega zahtevka ali za uveljavljanje škode, ki je nastala kot posledica kaznivega dejanja, mi pišete na e-mail info@odvetnica-kundija.si ali me pokličete na številko 051 766 755 ali 0590 12 805.

Suzana Kundija – odvetnica

Vam je s kaznivim dejanjem nastala škoda?

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana