Odvetnik za dedovanje

Pomoč pri urejanju in reševanju pravnih zadev v zapuščinskem postopku

Odvetnik za dedovanje pomaga strankam pri urejanju in reševanju pravnih zadev v zapuščinskem postopku. Odvetnik svetuje in pomaga strankam tudi za čas življenja, ko te želijo urediti status premoženja po njihovi smrti za čas svojega življenja. Odvetnik lahko svetuje in sestavi oporoko ter je v pomoč, zlasti v obliki svetovanja, pri pripravi drugih dednih pogodb, kot je npr. pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, itd.. Te pogodbe so sicer veljavne le v kolikor so sklenjene v obliki notarskega zapisa.

Odvetnik za dedovanje lahko svetuje tudi glede davčnih in drugih pravnih vidikov dedovanja ter zastopa stranke v postopkih pred sodiščem, če pride do spora med dediči ali drugih zapletov v zapuščinskem postopku.

Najpogosteje stranke pokličejo odvetnika za dedovanje, ko so poklicane na sodišče oziroma, ko pride do konflikta med dediči glede razdelitve zapustnikovega premoženja. Običajno ta postopek poteka med sorodniki oziroma ljudmi, ki so bili zapustniku blizu, zato so nemalokrat nesoglasja med strankami izrazito osebno in čustveno obarvana. V takem primeru stranka potrebuje nekoga, ki mu bo res lahko zaupala in hkrati vedela, da bo odvetnik poskušal stvari umiriti in pripeljati do mirne rešitve spora oziroma sklenitve dednega dogovora, če bo to le mogoče in bo v korist stranke. Stranka naj si izbere odvetnika, ki bo v postopku dedovanja nanjo deloval pomirjujoče in ji bo s svojim pravnim znanjem dokazal, da mu lahko zaupa.

Odvetnik za dedovanje vlaga tudi tožbe na izpodbijanje pogodb ter zastopa vaše pravice v sporih med dediči v okviru zapuščinskega postopka.

odvetnik za dedovanje

Oporoka ter nujni delež

Oporoka je dokument, ki ga pripravi zapustnik, v njem pa opredeli svojo poslednjo voljo glede prenosa njegove zapuščine na dediče. Oporoka je formalen dokument, ki vam ga lahko pomaga pripraviti odvetnik za dedno pravo. Odvetnik za dedovanje vas bo ob pripravi še posebej opozoril na morebitne omejitve ter predvsem na potrebno obličnost oporoke, da bo ta veljavna. Hkrati vas bo seznanil, da oporoka ni vselej najboljši način prenosa premoženja s strani zapustnika na dediče, sploh kadar se pričakuje, da bo med dediči spor. Ti namreč lahko v nekaterih primerih uveljavljajo nujni delež, ki bo vplival na dedne deleže dedičev, in sicer ne glede na morebitno drugačno voljo zapustnika.

Zastopanje na zapuščinski obravnavi

Zastopanje na zapuščinski obravnavi s strani odvetnika za dedno pravo je pogostokrat potrebno tudi v primerih, ko je zapustnik jasno in določno izjavil svojo voljo v okviru oporoke. Razlog za to je v spoštovanju določb o nujnem deležu, saj je oporoka lahko krivična do nekaterih dedičev, posledično so ti upravičeni do sprožitve ustreznih sporov na katere jih napoti sodišče v postavljenem roku. Poleg navedenega smejo dediči na zapuščinski obravnavi tudi izpodbijati pogodbe, ki jih je zapustnik sklepal z drugimi dediči, izpodbijati samo oporoko ali celo zahtevati, da se nekatere dediče razglasi za dedno nevredne. Zaradi številnih pravnih možnosti, ki jih imajo dediči se svetuje, da se v primeru pričakovanega spora, dedič vselej obrne na ustreznega odvetnika za dedovanje, ki ga bo zastopal na zapuščinski obravnavi.

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana