Odvetnik za dedovanje

Pomoč pri urejanju in reševanju pravnih zadev v zapuščinskem postopku Odvetnik za dedovanje pomaga strankam pri urejanju in reševanju pravnih zadev v zapuščinskem postopku. Odvetnik svetuje in pomaga strankam tudi za čas življenja, ko te želijo urediti status premoženja po njihovi smrti za čas svojega življenja. Odvetnik lahko svetuje in sestavi oporoko ter je v … Preberi več

Odvetnik za zastopanje v zapuščinskem postopku

Zastopanje v zapuščinskem postopku Zastopanje v zapuščinskem postopku se nanaša na pooblaščeno osebo, ki zastopa interese dedičev v postopku razdelitve zapuščine. Gre sicer za nepravdni postopek v katerem so stranke postopka dediči zapustnika. Sodišče najprej ugotovi kdo so dediči, določi obseg zapuščine ter določi deleže po katerih bodo dediči dedovali. Pri dedovanju gre za univerzalno … Preberi več

Odvetnik za dedovanje in dedno pravo

Dedovanje Dedovanje je postopek, ki se začne po smrti zapustnika. S smrtjo zapustnika preide premoženje in dolgovi zapustnika na njegove dediče. To pomeni, da se po smrti osebe njeni premoženjski elementi, kot so denar, nepremičnine, vozila, delnice, intelektualna lastnina in druge stvari, prenesejo na druge osebe, ki so določene kot dediči v oporoki ali v … Preberi več

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana