Odvetnik za dedovanje in dedno pravo

Dedovanje Dedovanje je postopek, ki se začne po smrti zapustnika. S smrtjo zapustnika preide premoženje in dolgovi zapustnika na njegove dediče. To pomeni, da se po smrti osebe njeni premoženjski elementi, kot so denar, nepremičnine, vozila, delnice, intelektualna lastnina in druge stvari, prenesejo na druge osebe, ki so določene kot dediči v oporoki ali v … Preberi več

Imate pravno vprašanje? Potrebujete pravno zastopanje?

Odvetnica Suzana Kundija
Tavčarjeva ulica 10
1000 Ljubljana